08 - 33 24 80 info@ofverbergsgolv.se

Auktorisation betyder trygghet

Golvbranschen

Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR som är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled. Inom organisationen finns entreprenörer, golvfackhandlare samt leverantörer representerade i två olika men samverkande branschföreningar; GFF (återförsäljare) och GLF (leverantörer).

GBR verkar för kvalitet och kunnande inom branschen. GBR har också ett servicebolag – GBR Service AB, och ett förlag – Golvbranschens Förlags AB, samt ett antal olika arbetsgrupper och kommittéer.

Endast de leverantörer som uppfyller GBR:s krav på kompetens och utbildningar erhåller en auktorisation och kan efter särskild utökad utbildning även ansluta sig till Golvslipargarantin.

Som auktoriserade av Golvbranschen gör vi följande

• arbetar med kvalitets- och miljöledningssystem
• har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
• kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner
• är anslutet till GBR Golvåtervinning
• granskas genom extern revision
• kan uppvisa en dokumenterad beskrivning av verksamheten
• har en miljö- och kvalitetsplan och arbetar aktivt med MEG
• kan alltid tillhandahålla relevant produktinformation

Vår personal har en allmän branschkunskap om

• Golvbranschens miljöfrågor
• Företagets miljöpolicy och miljöarbete
• Företagets kvalitetspolicy och kvalitetsarbete
• Kretsloppsmärkning av golvmaterial
• GBR Golvåtervinning

Auktoriserade för Säkra Våtrum av GVK

Öfverbergs Golv är auktoriserade av GVK och arbetar därmed efter ”Säkra Våtrum” – GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum. Säkra Våtrum bygger på att GVKs utbildade fackmän – de GVK-auktoriserade företagen – ges rätt förutsättningar att kunna installera tillförlitliga material på ett fackmässigt sätt. Dessutom kontrolleras tätheten i våtrummen med GVKs unika metod för täthetsprovning. GVK är Sveriges enda organisation för säkra utföranden av våtrum som representeras av brukare, förvaltare och byggherrar.