08 - 33 24 80 info@ofverbergsgolv.se

Garanti från start till slutförande

Garantier

Lägger vi ett golv eller rullar ut en matta hos dig så tar vi självklart också ett tungt ansvar för hela leveransen.

Under åren har vi aktivt verkat för en ökad trygghet för både oss själva och er köpare i form av en bättre, utökad och mer täckande garanti. Det är viktigt och en självklarhet för oss att lämna garanti på både arbete och material, för att alla parter ska känna sig trygga och slippa en svår eller ohållbar situation.

Själva kvalitetssäkrar vi kompetensen hos våra anställda kontinuerligt samtidigt som vi ställer höga krav på leverantörernas kvalitetssystem och kvalitetssäkring. Därutöver är vår auktorisation geom Golvbranschen ytterligare ett bevis på, och en garanti för, hög kunskap, maximal trygghet och hög precision vid alla våra leveranser. Alltså ytterligare en stark trygghet.

Helt i linje med vår egen ambition, att ge maximal trygghet till alla våra kunder…

En trygg investering

Som auktoriserad Golvfirma arbetar vi ständigt för att kunna garantera våra kunder en trygg affär. Utbildningar, kvalitetssäkring, rutiner och framför allt en stolthet över ett väl utfört arbete är i sig en garanti. Lägg därtill de fina garantier vi lämnar på både arbete och material. I gott samarbete med Golvbranschen och våra marknads-ledande leverantörer.